• Speech
 • Communication
 • Resilience
 • SCR4Cleft
  Speech, Communication and Resilience

Euroopas on ligikaudu 900 000 last, täiskasvanut ja nende perekonda huule- ja suulaelõhe diagnoosiga. Kodune keskkond on lõhega lapse positiivse kohanemise edendamisel võtmetähtsusega. Vanemaid peetakse lapse arengu ja heaolu seisukohast võtmeisikuteks (sealhulgas suhtlemis- ja kõnehäired). Vanemad soovivad oma lastele parimat ja parandavad nende võimalusi, et nad elu väljakutsetega edukalt toime tuleksid, kuid sageli puudub neil erialane teave ja nõuanded, mis aitaksid neil seda eesmärki saavutada.

Lõhega laste ja nende perekondade hoolekanne on Euroopas väga erinev. Multidistsiplinaarse lähenemise “kuldstandard” on saadaval vaid väikesele osale. Vanemate vajadus teabe ja nõuannete järele, kuidas märgata esimesi  ohumärke ja toime tulla elu väljakutsetega, on suur.

Projekti konsortsium hõlmab teadusuuringute, tervishoiuteenuste osutamise ja koolitustegevuse (VET) pakkujaid koos rahvusvahelise valitsusvälise organisatsiooniga, mis tähendab, et partnerlusel on mitmesuguseid kõrgetasemelisi ja üksteist täiendavaid oskusi. Partnerlussuhted on loodud organisatsioonidega, kellel on ulatuslikud riiklikud ja Euroopa tasandi teadmised, võrgustikud ja kogemused. Koordinaator (NL) on kogu Euroopat hõlmav valitsusväline organisatsioon, mis edendab kasutajate vaatenurgast parimat sekkumist ja on korraldanud tervishoiutöötajatele ja kasutajarühmadele koolitusprogramme 8 riigis. Norra partner (NO) on kutsehariduse ja -ekspertiisi EQVET spetsialist ning nende hulgas on ka psühholooge ning teemaga seotud eksperte. Lisaks on kaasatud kogenud partner kõne- ja kommunikatsioonihäirete ning teraapiate alase uurimise ja teadmiste alal (IRL) koos spetsialistidega, kes on multidistsiplinaarsed tervishoiuteenuste osutajad lõhedega patsientidele (BG, EE, IT, MT, RO, RS).

 • University of Niš, Serbia (RS)
 • ALA - Associatcia Licevi Anomalii (BG)
 • European Cleft Organisation (NL)
 • L-Universita ta’Malta UM (MT)
 • Smile House (IT)
 • Speech@Home (IRL)
 • Spitalul CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII "MS CURIE" (RO
 • Triskelion (NO)
 • University of Tartu (UT), Estonia (EE)

Reference number: 2019-1-NL01-KA202-060281

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein